EEA-and-Norway_grants

Wydarzenia

Projekt pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyinym, a związany z realizacją projektu pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środowej Wisły PLB140004. Będzie można zapoznać się ze szczegółowym planem tych wydarzeń, przedstawianymi prezentacjami multimedialnymi, będzie też można zobaczyć kilka kadrów z każdego z tych wydarzeń.

Seminarium Przyrodnicze

„Wartości, współczesne zagrożenia i formy czynnej ochrony przyrody ożywionej w dolinie środkowej Wisły ”

PODSTAWOWE  INFORMACJE:

Termin  seminarium: 8 kwietnia 2022 r (piątek), termin rezerwowy na wypadek odwołania ze względów pandemicznych - 3.06.2022 r. (piątek)
Forma spotkania: stacjonarna
Miejsce: Sala 101, budynek nr 23 na campusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa; zapewniamy pełne zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii (zachowanie dystansu społecznego, zabezpieczenie środków dezynfekcyjnych)
Język referatów /prezentacji multimedialnych: polski
Opłaty: udział w seminarium jest bezpłatny
Rejestracja: bezpośrednio u organizatorów przed rozpoczęciem seminarium lub między referatami, przed wejściem na salę - przy stoliku przed Aulą im. Roberta Schumana
Kontakt: dr Monika Bukacińska e-mail: m.bukacinska@uksw.edu.pl oraz mgr. Arkadiusz Buczyński, e-mail: a.buczynski@uksw.edu.pl
Bieżące informacje dotyczące seminarium na stronie "https://ochronaptakowwisly.edu.pl/wydarzenia.html

Seminarium organizowane jest w ramach realizacji projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004“ finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG, 2014-2020.

PROGRAM SEMINARIUM

  8.30 Rejestracja uczestników
  9.15 Powitanie przez Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych UKSW, prof. dr hab. Jacka Tomczyka
  9.30 Ornitofauna koryta środkowej Wisły: przegląd gatunków, trendy liczebności i współczesny status, Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska i Arkadiusz Buczyński
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  10.10 Wartości przyrodnicze i kulturowe środkowej Wisły i ich odzwierciedlenie w edukacji, Joanna Angiel
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  10.50 Przerwa kawowa
  11.10 Zagrożenia dla siewkowych wysp na obszarze OSOP Dolina Środowej Wisły - zmiany na przestrzeni ostatnich 50 lat czyli dlaczego mewa pospolita została mewą siwą, Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska i Arkadiusz Buczyński
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  11.50 Dolina Środowej Wisły na Mazowszu - merytoryczne i prawne aspekty ochrony, Marcin Kalbarczyk
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  12.20 Formy aktywnej ochrony ptaków w dolinie Środkowej Wisły - czy czynne działania ochronne są naprawdę niezbędne, Monika Bukacińska, Dariusz Bukaciński i Arkadiusz Buczyński
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  13.00 Przerwa kawowa
  13.20 Wykorzystywanie urządzeń i oprogramowania GPS w wielkoobszarowych działaniach ochronnych ptaków na środkowej Wiśle, Arkadiusz Buczyński, Dariusz Bukaciński i Monika Bukacińska
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  14.00 Czy w ciągu kolejnych dekad dolina Środkowej Wisły utrzyma obecny charakter? Plany wielkoobszarowych działań regulacyjnych i ich potencjale konsekwencje, Jacek Engel, Fundacja Greenmind, Koalicja Ratujmy Rzeki
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  14.40 Dyskusja
  15.00 Zakończenie Seminarium
Galeria - Seminarium PrzyrodniczeSeminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze
Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze
Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze
KONTAKT

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL
Logo UKSW