EEA-and-Norway_grants

Wydarzenia

Projekt pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyinym, a związany z realizacją projektu pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środowej Wisły PLB140004. Będzie można zapoznać się ze szczegółowym planem tych wydarzeń, przedstawianymi prezentacjami multimedialnymi, będzie też można zobaczyć kilka kadrów z każdego z tych wydarzeń.

Ogólnopolska Konferencja Przyrodnicza

Czynne działania ochronne i badania ptaków siewkowych w dolinach rzek: zagrożenia i nowe wyzwania

PODSTAWOWE  INFORMACJE:

Termin konferencji: 22 marca 2024 r (piątek)
Forma spotkania: stacjonarna
Miejsce: sala 101 (parter), budynek nr 23 na campusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa
Opłaty: udział w konferencji jest bezpłatny
Rejestracja: bezpośrednio u organizatorów przed rozpoczęciem Wydarzenia lub między referatami, przed wejściem na salę - przy stoliku przed salą 101
Kontakt: dr Monika Bukacińska e-mail: m.bukacinska@uksw.edu.pl
Konferencja organizowana jest w ramach realizacji projektu pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004 finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG, 2014-2020.

PROGRAM SEMINARIUM

  9.15 - 10.00    Rejestracja uczestników

  10.00 - 10.10 Przywitanie i rozpoczęcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych UKSW, prof. dr hab. Jacka Tomczyka.
  10.10 - 10.50 Współczesne zagrożenia i praktyczne aspekty czynnej ochrony mew i rybitw na lęgowiskach w korycie środkowej Wisły, Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska i Arkadiusz Buczyński (Instytut Nauk Biologicznych UKSW).
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  10.50 - 11.20 Ptasia grypa – nowe zagrożenie dla ptaków wiślanych wysp, Monika Bukacińska, Dariusz Bukaciński i Arkadiusz Buczyński (Instytut Nauk Biologicznych UKSW).
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  11.20 - 11.50 Droga wodna E40 - śmiertelne zagrożenie dla ptaków siewkowych na Wiśle, Marek Elas (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków).
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  11.50 - 12.10 Przerwa kawowa
  12.10 - 12.50 Działania ochrony czynnej i efekty ich wdrażania w projektach realizowanych przez Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, Przemysław Doboszewski (Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA).  
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  12.50 - 13.30 System bezpiecznych platform lęgowych zwanych Wyspami Życia jako godny popularyzacji przykład społecznego zaangażowania na rzecz ginących gatunków, Piotr Chara (Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty).  

  13.30 - 14.10 Przerwa obiadowa

  14.10 - 14.50 Od psychologii po meandry prawne - jak przekuć wiedzę i doświadczenia w skuteczną pomoc ginącej przyrodzie na przykładzie procesu utworzenia Rezerwatu Gęsi Bastion i prób odtworzenia wielkoobszarowych mokradeł w dolinie Odry, Piotr Chara (Fundacja Zielonej Doliny Odry).
  14.50 - 15.30 Ilość czy jakość? O czym warto pamiętać chroniąc mewy i rybitwy, czyli doświadczenia PTOPu., Sebastian Menderski (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków).  
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  15.30 - 15.50 Przerwa kawowa

  15.50 - 16.30 Gniazdowanie mew w miastach: na dobre czy na złe, Marcin Przymencki (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków), Klaudia Litwiniak (Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne).
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  16.30 - 17.00 Wiedzieć żeby ochronić, chronić żeby wiedzieć: (nie)oczywisty związek nauki i ochrony czynnej ptaków siewkowych, Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska i Arkadiusz Buczyński (Instytut Nauk Biologicznych UKSW).
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  17.00 - 17.30 Dyskusja ogólna i oficjalne zakończenie konferencji

  17.30 - 18.00 Przerwa kawowa kończąca konferencjęSeminarium Przyrodnicze

„Wartości, współczesne zagrożenia i formy czynnej ochrony przyrody ożywionej w dolinie środkowej Wisły ”

PODSTAWOWE  INFORMACJE:

Termin  seminarium: 8 kwietnia 2022 r (piątek), termin rezerwowy na wypadek odwołania ze względów pandemicznych - 3.06.2022 r. (piątek)
Forma spotkania: stacjonarna
Miejsce: Sala 101, budynek nr 23 na campusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa; zapewniamy pełne zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii (zachowanie dystansu społecznego, zabezpieczenie środków dezynfekcyjnych)
Język referatów /prezentacji multimedialnych: polski
Opłaty: udział w seminarium jest bezpłatny
Rejestracja: bezpośrednio u organizatorów przed rozpoczęciem seminarium lub między referatami, przed wejściem na salę - przy stoliku przed Aulą im. Roberta Schumana
Kontakt: dr Monika Bukacińska e-mail: m.bukacinska@uksw.edu.pl oraz mgr. Arkadiusz Buczyński, e-mail: a.buczynski@uksw.edu.pl
Bieżące informacje dotyczące seminarium na stronie "https://ochronaptakowwisly.edu.pl/wydarzenia.html

Seminarium organizowane jest w ramach realizacji projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004“ finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG, 2014-2020.

PROGRAM SEMINARIUM

  8.30 Rejestracja uczestników
  9.15 Powitanie przez Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych UKSW, prof. dr hab. Jacka Tomczyka
  9.30 Ornitofauna koryta środkowej Wisły: przegląd gatunków, trendy liczebności i współczesny status, Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska i Arkadiusz Buczyński
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  10.10 Wartości przyrodnicze i kulturowe środkowej Wisły i ich odzwierciedlenie w edukacji, Joanna Angiel
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  10.50 Przerwa kawowa
  11.10 Zagrożenia dla siewkowych wysp na obszarze OSOP Dolina Środowej Wisły - zmiany na przestrzeni ostatnich 50 lat czyli dlaczego mewa pospolita została mewą siwą, Dariusz Bukaciński, Monika Bukacińska i Arkadiusz Buczyński
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  11.50 Dolina Środowej Wisły na Mazowszu - merytoryczne i prawne aspekty ochrony, Marcin Kalbarczyk
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  12.20 Formy aktywnej ochrony ptaków w dolinie Środkowej Wisły - czy czynne działania ochronne są naprawdę niezbędne, Monika Bukacińska, Dariusz Bukaciński i Arkadiusz Buczyński
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  13.00 Przerwa kawowa
  13.20 Wykorzystywanie urządzeń i oprogramowania GPS w wielkoobszarowych działaniach ochronnych ptaków na środkowej Wiśle, Arkadiusz Buczyński, Dariusz Bukaciński i Monika Bukacińska
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  14.00 Czy w ciągu kolejnych dekad dolina Środkowej Wisły utrzyma obecny charakter? Plany wielkoobszarowych działań regulacyjnych i ich potencjale konsekwencje, Jacek Engel, Fundacja Greenmind, Koalicja Ratujmy Rzeki
  Nauka Edukacja Praktyka Zobacz prezentacje

  14.40 Dyskusja
  15.00 Zakończenie Seminarium
Galeria - Seminarium PrzyrodniczeSeminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze
Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze
Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze Seminarium Przyrodnicze
KONTAKT

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL
Logo UKSW