EEA-and-Norway_grants

O nas

Projekt pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły.
Projekt pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środowej Wisły PLB140004 jest koordynowany przez czteroosobowy zespół pracowników Instytutu Nauk Biologicznych i Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w składzie: dr Dariusz Bukaciński (koordynator projektu), dr Monika Bukacińska (asystent koordynatora), mgr Arkadiusz Buczyński (koordynator zadań logistyczno-technicznych) oraz Marek Sawicki (asystent koordynatora zadań logistyczno-technicznych). Poniżej skrócone naukowe CV pracowników CEiE oraz INB.

Skład zespołu naukowego realizującego projekt


Dariusz Bukaciński
dr Dariusz Bukaciński

Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Od 35 lat kieruje badaniami mew i rybitw na wyspach na środkowym odcinku Wisły. W ciągu ostatnich 15 lat był ekspertem naukowym i koordynatorem w kilku projektach aktywnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków wysp środkowej Wisły. Autor i współautor ponad 60 recenzowanych publikacji.

Monika Bukacińska
dr Monika Bukacińska

Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Od 35 lat pracuje w zespole badającym mewy i rybitwy na wyspach na środkowym odcinku Wisły. Od 15 lat bierze udział w projektach aktywnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków wysp środkowej Wisły (była koordynatorem jednego projektu). Współautorka ponad 60 recenzowanych publikacji.

Arkadiusz Buczyński
mgr Arkadiusz Buczyński

Moje zainteresowania naukowe są związane z obszarem Wisły Środkowej. Uczestniczę w prowadzeniu badań naukowych dotyczących ekologii rozrodu mewy siwej. Biorę także udział w aktywnej ochronie mew i rybitw na tym terenie. Jako laborant opracowuję zebrany w terenie materiał genetyczny.

KONTAKT

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, PL
ceie.edu.pl

Facebook Ochrona ptaków Wisły Twitter Ochrona ptaków Wisły
Logo UKSW