Polityka prywatności
ochronaptakowwisly.edu.pl

Privacy policy of ochronaptakowwisly.edu.plRODO - chronimy dane osobowe
Ostatnia aktualizacja: 02-01-2022Zasady korzystania z serwisuInformacja cookies
Polityka Prywatności - ceie.edu.pl
RODO - chronimy dane osobowe

Polityka Prywatności - Privacy Policy of ceie.edu.pl
Informacja o cookies

Zasady korzystania z serwisu Instytutu Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego


1. Właścicielem serwisu naukowego ochronaptakowwisly.edu.pl jest Instytut Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Administrator serwisu na swoich stronach internetowych wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszego serwisu osobom niezarejestrowanym oraz zarejestrowanym (np. do zapamiętywania preferencji i ustawień na stronach, czy do przechowywania danych w sesji po zalogowaniu), do zbierania anonimowych danych w celu tworzenia statystyk oraz do celów marketingowych, m.in. takich jak emisja reklam. Jeśli nie blokujesz plików cookies w swojej przeglądarce, to zgadzasz się na zapisanie ich w pamięci Twojego urządzenia, z którego odwiedzasz nasz serwis oraz dostęp do nich i ich użycie przez Usługodawcę. Możesz także nie wyrazić zgody na powyższe zmieniając ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies. Więcej informacji poniżej w części „Polityka cookies”.
2. Przesłanie do serwisu informacji jest możliwe bezpłatnie i wiąże się jedynie z posiadaniem działającego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników na adresy e-mail wydawcy serwisu umieszczone w serwisie, nie wymagają żadnej rejestracji. Przesłane dane przez użytkownika serwisu przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych.
4. Dane użytkowników nie są bez ich zgody ujawniane żadnej stronie trzeciej. Wydawca  serwisu zastrzega, że dane użytkownika podejrzanego o popełnienie przestępstwa mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym wyłącznie, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądu polskiego, zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.
5. Powyższe zasady obowiązują do odwołania.
6. W przypadku uwag, sugestii lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres 
UKSW, Instytut Nauk Biologicznych, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland.

Polityka cookies

1. Serwisy Usługodawcy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest UKSW, Instytut Nauk Biologicznych, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
◦ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
◦ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
◦ utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
◦ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
◦ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
◦ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
◦ „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
◦ „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 
UKSW, Instytut Nauk Biologicznych, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland, zapewnia, że powierzone przez Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.
W celu wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO UKSW przekazuje informacje niezbędne do zapewnienia przejrzystości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, zawartych umów.
3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są przedmiotem profilowania.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora IT Instytut Nauk Biologicznych pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający z odpowiednich przepisów prawa, umożliwiający realizację uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub wyjaśnienia roszczeń. Po okresie przetwarzania dane osobowe będą usuwane lub zanonimizowane.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.
 
Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych.
 
Właściciel strony:
UKSW, Instytut Nauk Biologicznych
NIP 525-00-12-946
 
Kontakt:
UKSW, Instytut Nauk Biologicznych, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland
 
Więcej informacji na stronie UKSW pod linkiem: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/ochrona-danych-osobowych


Contact e-mail:

Instytut Nauk Biologicznych

Copyright © 2022 · All Rights Reserved · inb.edu.pl