EEA-and-Norway_grants

Kontakt

Projekt pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły.
Jeśli poszukujesz kontaktu z którymś z członków zespołu koordynującego projekt pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środowej Wisły PLB140004, znajdziesz tutaj afiliację każdego z nas uzupełnioną o adres mailowy.
KONTAKT

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, PL
ceie.edu.pl

Facebook Ochrona ptaków Wisły Twitter Ochrona ptaków Wisły
Logo UKSW