EEA-and-Norway_grants

Obszar działań

Projekt pt. "Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły

Obszar działań terenowych

86-kilometrowy odcinek Wisły między Puławami (km 371 szlaku wodnego) a ujściem Pilicy (km 457 szlaku wodnego) obejmujący południową i centralną część obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004. Administracyjnie położony jest w dwóch województwach: lubelskim (powiaty: puławski i rycki) i mazowieckim (powiaty: kozienicki i garwoliński).

Obszar działań terenowych

Stacja terenowa

Instytut Nauk Biologicznych posiada własną stację badawczo-naukową. Stacja terenowa zlokalizowana jest w miejscowości Wróble, Gmina Maciejowice. W stacji prowadzone są badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów.
Adres: Stacja Terenowa Instytutu Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wróble-Wargocin 6, 08-480 Maciejowice


Stacja terenowa we Wróblach gmina Maciejowice INB-UKSW Więcej o stacji

Stacja terenowa we Wróblach gmina MaciejowiceKONTAKT

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL

dr Dariusz Bukaciński: d.bukacinski@uksw.edu.pl
mgr Arkadiusz Buczyński: a.buczynski@uksw.edu.pl