EEA-and-Norway_grants

Aktualności

Projekt pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły.
Najważniejsze bieżące informacje i podsumowania związane z realizacją projektu pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środowej Wisły PLB140004. Wszystko uzupełnione zdjęciami dokumentującymi co tu i teraz.
Dla wszystkich, którzy pragną śledzić sukcesy i niepowodzenia zagrożonych gatunków ptaków w korycie środkowej Wisły lub tych, którzy zdecydowali się pomóc ptakom decydując się na realizację tego projektu :)

Wywiad z dr Dariuszem Bukacińskim i dr Moniką Bukacińską pt. Rzeka w pułapce


W tygodniku POLITYKA, nr 17 (3411) 19.04-25.04.2023 ukazał się wywiad z dr Dariuszem Bukacińskim i dr Moniką Bukacińską pt. Rzeka w pułapce. Redaktor Wojciech Mikołuszko rozmawiając z wyżej wymienionymi chciał przybliżyć czytelnikom tego tygodnika unikatową wartość przyrodniczą środkowego biegu Wisły, kluczowe zagrożenia dla zasiedlających te miejsce zwierząt oraz celowość prowadzonych tam obecnie, w ramach projektu czynnych zabiegów ochronnych lęgów i lęgowisk zagrożonych gatunków ptaków siewkowych.
Wywiad objęty jest prawami autorskimi Wydawcy, ale jest dostępny w wydaniu internetowym (objętym prenumeratą).
Wywiad-wydanie internetowe


Kolejna promocja projektu w Radio Warszawa


W dniu 1. kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ptaków. Z tej okazji do Radia Warszawa został zaproszony dr Dariusz Bukaciński, kierownik realizowanego obecnie przez Instytut Nauk Biologicznych UKSW projektu czynnej ochrony ptaków siewkowych na wyspach wiślanych. Był on gościem w programie Poranek z Radiem Warszawa - budzimy stolicę i okolicę. Prowadzącego ten program red. Jarosława Wydrę interesował zarówno warsztat pracy ekologa ptaków i ornitologa, jak i zagadnienia związane z prowadzonymi obecnie badaniami i ochroną ptaków. Gość programu opowiadał o unikatowej wartości przyrodniczej obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Mówił również o bieżących zagrożeniach i formach czynnych zabiegów ochronnych, jakie wspólnie z zespołem wdraża aby zwiększyć prawdopodobieństwo utrzymania w kraju zagrożonych gatunków ptaków siewkowych, dla których wyspy w korycie środkowej Wisły są kluczowym lub jednym z najważniejszych lęgowisk w kraju .

Audycja jest dostępna online na stronie Radio Warszawa w podcaście Poranek z Radiem Warszawa. Link do programu...


Wizyta w Radio 7 - znane i nieznane o jerzykach


W związku z akcją zorganizowaną przez Gminę Ciechanów rozdawania budek lęgowych dla jerzyków na Walentynki, red. Jarosław Wydra zaprosił do Radia 7 dr Dariusza Bukacińskiego, adiunkta Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. W trakcie pięciu, 5- minutowych wejść na antenę odbywających się codziennie między 13 marca i 17 marca w programie Żyj ekologicznie Gość audycji przybliżał słuchaczom tajniki biologii, zachowania i zwyczajów tego fascynującego gatunku, który niemal całe życie spędza w powietrzu. Spotkania ze słuchaczami były też okazją, aby uświadomić co tym ptakom obecnie najbardziej zagraża oraz jak im możemy pomagać.
W związku z tym, że audycje nie są dostępne online, poniżej zamieszczamy nagrania, każdego z pięciu spotkań w Radio 7.

Zakochane jerzyki

Plik audio 1Zakochane jerzyki

Plik audio 2Zakochane jerzyki

Plik audio 3Zakochane jerzyki

Plik audio 4Zakochane jerzyki

Plik audio 5
Nowa strona na witrynie Ochrona ptaków Wisły


Zapraszamy Państwa do przeglądania nowej zakładki: Dla Zainteresowanych. Prezentujemy tam obszerne i bardziej szczegółowe informacje z realizacji naszego projektu. Na początek przedstawiamy Podsumowanie sezonu lęgowego mew, rybitw i innych ptaków siewkowych w 2022 roku.

Zapraszamy na nową stronę...


Kolejna wizyta w Radio Warszawa - o jerzykach i...nie tylko


W dniu 25 kwietnia ponownie do Radio-Warszawa został zaproszony dr Dariusz Bukaciński. W związku z tym, że lada dzień miały przylecieć do Polski jerzyki to ich zwyczaje były wiodącym tematem audycji "Runda pytań" prowadzonej przez red. Jarosława Wydrę. Była to okazja do przybliżenia biologii i ekologii tych niezwykłych, nieco tajemniczych i mało znanych ptaków. W związku z tym, że podobnie jak mewy i rybitwy na Wiśle, jerzyki wymagają obecnie czynnych zabiegów ochronnych gość audycji opowiedział również w jaki sposób powinniśmy je chronić. Była to okazja aby uzmysłowić słuchaczom jak różne formy mogą przybierać zabiegi ochronne w zależności od biologii, ekologii i środowiska życia gatunku, który powinniśmy chronić. Obecność koordynatora projektu w studio Radio Warszawa była też formą promocji projektu, którego celem również jest czynna ochrona, z tym że nie jerzyków a wiślanych populacji zagrożonych gatunków mew, rybitw i ostrygojada.

Audycja jest dostępna online na stronie Radio Warszawa w podcaście "Runda pytań"


Seminarium Przyrodnicze na UKSW


W dniu 8.04.2022 roku w ramach realizacji jednego z zadań projektu odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Seminarium Przyrodnicze pt. „Wartości, współczesne zagrożenia i formy czynnej ochrony przyrody ożywionej w dolinie środkowej Wisły”. Mury uczelni gościły na tym wydarzeniu blisko 80 uczestników, a wśród nich przedstawicieli organizacji współfinansujących ochronę przyrody (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawicieli Zarządu Zielni m.st. Warszawy, Wód Polskich, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Kampinoskiego Parku Narodowego, jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego, Lokalnej Komisji Etycznej na SGGW w Warszawie, przedstawicieli Koła Naukowego Przyrodników UKSW, oraz pracowników i studentów kierunku Ochrona Środowiska Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej i Wydziału Biologii na UKSW. Wszystkim im dziękujemy za zaszczycenie nas swoją obecnością.
W siedmiu zaprezentowanych referatach pokazano unikatową wartość przyrodniczą doliny środkowej Wisły w skali kraju, Europy i świata. Zwracano również uwagę na duże znaczenie tego miejsca w kontekście kulturowym, społecznym i politycznym. Przedstawiono do jak dużych, nieodwracalnych zniszczeń w świecie przyrody doprowadziłaby realizacja wielkoobszarowych inwestycji mających na celu regulację Wisły w środkowym i dolnym jej biegu przy iluzorycznych korzyściach dla gospodarki i społeczeństwa.

Program Seminarium oraz pdf-y wszystkich prezentacji są dostępne na stronie projektu w zakładce Wydarzenia...


Promocja projektu w Radio Warszawa


Dzień 1. kwietnia to nie tylko dzień żartów ogólnie znany jako Prima aprilis. To również Międzynarodowy Dzień Ptaków. Został on ustanowiony, by upamiętnić pierwszą w historii konwencję o ochronie tej grupy zwierząt. Święto funkcjonuje w światowych kalendarzach już od 1906 roku. W tym roku gościem audycji "Runda pytań" red. Jarosława Wydry w Radio Warszawa był w tym dniu dr Dariusz Bukaciński.
Motywem przewodnim audycji były zagadnienia związane z realizowanym obecnie przez Instytut Nauk Biologicznych UKSW na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły projekt czynnej ochrony ptaków siewkowych na wyspach wiślanych. Kierownik projektu opowiedział słuchaczom jakie gatunki w korycie królowej polskich rzek są zagrożone, co im zagraża oraz jakie są krótko- i długoterminowe cele kompleksowych czynnych działań ochronnych w ramach niedawno rozpoczętego projektu.

Audycja jest dostępna online na stronie Radio Warszawa w podcaście "Runda pytań"...


Pierwszy dzień wiosny w Radio Warszawa - promocja projektu


W dniu 21.03.2022 r. kierownik projektu dr Dariusz Bukaciński został zaproszony do audycji "Rozmowa Radia Warszawa". Pretekstem spotkania był... pierwszy dzień wiosny.
Słuchacze mieli możliwość dowiedzieć się jakie zjawiska świata przyrody nieożywionej wskazują na nieuchronne zbliżanie się tej pory roku. Co świadczy o tym, że świat roślin i zwierząt budzi się do życia. Gość programu red. Ewy Pietrzak zwracał uwagę na duże znaczenie ptaków dla przyrody i człowieka, opowiadał o gatunkach, które obecnie są zagrożone. Przedstawiał przyczyny spadku ich liczebności oraz, również w kontekście realizowanego obecnie projektu czynnej ochrony ptaków siewkowych na wyspach wiślanych, argumentował o konieczności podejmowania tam gdzie jest to niezbędne aktywnych działań ochronnych.

Rozmowa jest dostępna online w podcaście "Rozmowa Radia Warszawa" na stronie...


Zaczynamy projekt


Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie naszego projektu miało miejsce w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze strony UKSW umowę podpisał ks. dr hab. Marek Stokłosa prof. ucz., prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej. NFOŚiGW reprezentował Artur Michalski, wiceprezes Zarządu.
Przedsięwzięcie będzie koordynowane przez zespół pracowników Instytutu Nauk Biologicznych UKSW oraz Centrum Ekologii i Ekofilozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW: dr Dariusza Bukacińskiego (Kierownik projektu), dr Monikę Bukacińską (Z-ca Kierownika projektu), mgr Arkadiusza Buczyńskiego (Koordynator logistyczny) oraz Marka Sawickiego (Z-ca Koordynatora logistycznego).
Projekt zostanie sfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 „Środowisko Energia i Zmiany Klimatu”. Koszt realizacji projektu wynosi 2.200.850,00 złotych, a kwota dofinansowania 1.870.722,50 złotych.

Podpisanie umowy NFOSiGW z UKSW

Podpisanie umowy NFOSiGW z UKSW
KONTAKT

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL
Logo UKSW