EEA-and-Norway_grants

Galeria

Projekt pt. "Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych": wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły

Galeria projektu

Zdjęcia wykonane przez mgr Arkadiusza Buczyńskiego

Śmieszka
Rybitwa białoczelna Mewa siwa
Ostrygojad Sieweczka obrożna
KONTAKT

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, PL

dr Dariusz Bukaciński: d.bukacinski@uksw.edu.pl
mgr Arkadiusz Buczyński: a.buczynski@uksw.edu.pl

Logo UKSW