EEA-and-Norway_grants

Galeria

Projekt pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły.
Cała dokumentacja zdjęciowa zamieszczona w pozostałych zakładkach. Dla tych, którzy chcą jedynie zobaczyć zdjęcia i niekoniecznie czytać informacje tekstowe związane z realizacją projektu pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środowej Wisły PLB140004.

Galeria projektu

Zdjęcia wykonane przez zespół projektu

Śmieszka
Rybitwa białoczelna
Ostrygojad Mewa siwa
KONTAKT

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, PL
Logo UKSW